Vijesti i događanja

Božićni koncert tamburaškog orkestra Varaždinske glazbene udruge
Nedjelja, 28. prosinca 2014. g. u 19.00 h

Božićni koncert tamburaškog orkestra Varaždinske glazbene udruge
Subota, 28. prosinca 2013. g. u 19.30 h

Božićni koncert tamburaškog orkestra Varaždinske glazbene udruge
Petak, 28. prosinca 2012. g. u 19 h